logo

 

 

 

> خانه موزه > رویدادها

رویدادها


 

در سال 1393 تعداد 23463 نفر از موزه مجلس بازدید داشته اند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آمار بازدیدکننده ها از موزه:
روند بازديدها از موزه مجلس از زمان افتتاح رو به رشد بوده است، چرا كه بعد از افتتاح موزه ابتدا تنها بازديدهای هماهنگ شده از قبل امکان داشت ولی پس از مدت كوتاهی خوشبختانه، درِ موزه به روی عموم گشوده شد. در حال حاضر تمامی گروه های عمومی و تخصصی بازدید کننده، توسط راهنمایان و آموزشیاران موزه همراهی می شوند.
امكان بازديد برای عموم در طول هفته از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح تا ساعت 14 امكان فراهم می باشد، و در سال 1393 تعداد 23463 نفر از موزه مجلس بازدید داشته اند.
اما بازديد از موزه نشان می‌دهد كه مخاطبان به ويژه محصلین و مخاطبان خاص مانند محققان بسيار استقبال كرده اند و بازديدكنندگان خارجی نيز موزه مجلس شورای اسلامی را منطبق با استانداردهای جهانی ارزيابی می كنند، هم‌چنين در ادامه كار در صد هستيم تا معايب و نواقص كار را به مرور زمان برطرف كرده تا از فرصت و امكانی كه در موزه مجلس برای شناختن فعاليتهای پارلمانی در ايران و آشنايی با تحولات تاريخ مجلس ايران وجود دارد، استفاده بيشتری شود و اقشار مختلفی بتوانند به موزه آمده و از مجموعه های موزه بازديد كنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description: IMG_5258