logo

 

 

 

> خانه موزه > رویدادها

رویدادها


دیدار گروهی از دانشجویانفرانسوی رشته های زبان و ادبیات فارسی و علوم سیاسی98/02/17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هفت تن از دانشجویان فرانسوی رشته های زبان و ادبیات فارسی و علوم سیاسی درحال تحصیل در انجمن علمی آیین دادرسی مدنی به همراه مترجم انجمن و یکی از همکاران تشریفات مجلس پس از برنامه حضور در جایگاه میهمانان صحن علنی مجلس شورای اسلامی از تالارها و گالری­های موزه مجلس دیدار نمودند.

دانشجویان مزبور که توانایی نسبی مکالمه به زبان فارسی را داشتند از دیدن آثار و اشیائ موزه اظهار خرسندی نموده و سئوالاتی در خصوص معماری بنا و تعدادی از اثار و اشیاء داشتند که توسط همکاران موزه راهنمایی شدند.